이거 하나로 내 크리에이티브가 므시므시 해진다. 기안84 MSI P65 크리에이터 (풀버전)

Vua trễ hẹn – Kian 84 Nhận được chiếc laptop (MUSI MUSI) cực đỉnh -Alo? -Anh Kian84, nghe nói laptop của anh mới bị hỏng? Ờ, laptop của tôi bị hỏng… Thế nên không kịp deadline vẽ truyện tranh được rồi… Chả biết phải làm sao nữa… -Tôi cũng đoán vậy, thế nên… Mới gửi một chiếc laptop sang cho anh đó -Ai vậy? Alo… Alo? -Anh có phải là Kim Hi Min (tên thật của Kian 84) không ạ? -Vâng tôi đây

-Tôi tới chuyển hàng cho anh -Cái gì đây? Hm? -Anh là họa sĩ truyện tranh phải không nhỉ? MSI P65 Creator MSI P65 Creator (nhảy phắt sang tông quảng cáo) Trang bị card đồ họa GeForce GTX 1070 (bắt đầu quảng cáo) và bộ xử lí Intel Core i7 thế hệ 8, không chỉ có hiệu năng cao (bắt đầu quảng cáo) mà còn có thiết kế cực đẹp, nặng vỏn vẹn 18kg Ngoài thiết kế mỏng nhẹ ra (bắt đầu quảng cáo) thời lượng pin còn lên tới 8 tiếng đồng hồ (bắt đầu quảng cáo) Nhờ hệ thống tản nhiệt Cooler Boost Trinity, nó luôn hoạt động mát mẻ Giống y như tên tôi vậy… (bắt đầu quảng cáo) "Thêm–Cảm–Hứng" (bắt đầu quảng cáo) Chiếc laptop này sẽ mang tới nguồn cảm hứng vô bờ bến cho anh Nếu anh tận dụng tốt nó… (Điềm chẳng lành) MUSI~ (bắt đầu quảng cáo) Trang bị card đồ họa GeForce GTX 1070 (bắt đầu quảng cáo) và bộ xử lí Intel Core i7 thế hệ 8, không chỉ có hiệu năng cao (bắt đầu quảng cáo) mà còn có thiết kế cực đẹp, nặng vỏn vẹn 1

8kg Ngoài thiết kế mỏng nhẹ ra (bắt đầu quảng cáo) thời lượng pin còn lên tới 8 tiếng đồng hồ Nhờ hệ thống tản nhiệt Cooler Boost Trinity, nó luôn hoạt động mát mẻ Giống y như tên tôi vậy, mang tới nguồn cảm hứng vô bờ bến cho anh MUSI~ Đau răng thật Ủa sao vậy Mất điện? MUSI~ (nhạc nền căng thẳng) (Hay là mình bắt tay vào làm việc cái nhỉ?

) (Ngáp) (Rốt cục vẫn không chịu làm) Vẫn không có cảm hứng! MUSI~ -Không có cảm hứng ư? -Anh là ai? "Thêm Cảm Hứng" Sao anh vào được đây? (bắt đầu quảng cáo) 18kg, lại mỏng chỉ 177mm MỎNG NHẸ (MUSI~) thời lượng pin tận hơn 8 tiếng, và hệ thống tản nhiệt Cooler Boost Trinity cực xịn Không bao giờ lo máy bị quá nhiệt

Với một chiếc laptop tốt như vậy… Sao anh dám nói là không có cảm hứng gì hả? Lại còn không kịp deadline? Đừng có mà lí do lí trấu! Anh không những sẽ lập tức có cảm hứng, mà còn trở thành một nhà sáng tạo (MUSI MUSI) tuyệt vời Cảm hứng, cảm hứng, cảm hứng Đưa đây, đưa đây, đưa đây Aaaaaa~~~ Ớ khoan! Mình có laptop mới! Ủa sao chưa cắm điện? MUSI MUSI Sáng tạo không ngừng nhờ sức mạnh phần cứng tuyệt hảo Trang bị bộ xử lí Intel Core i7 thế hệ 8 và card đồ họa GeForce GTX 1070 Max-Q Pin dung lượng cao cho thời lượng sử dụng tối đa tới 8 tiếng 4 Cells 85Whr nặng 18kg, mỏng 177mm, mỏng và nhẹ Sử dụng trong thời gian dài mà vẫn mát mẻ Cooler Boost Trinity Cuối cùng đã upload xong Sau khi đổi laptop, cảm hứng cứ gọi là dạt dào! Với chiếc laptop này, sức sáng tạo của tôi đã trở thành MUSI MUSI

스레드리퍼 3000 시리즈 AIDA 등록 그리고, 인텔의 우려내기는 노트북에서도 진행중. 삼성은 1분기 최악의 영업실적

hola ! 아토입니다 반갑습니다

여러분들이 좋아하실만한 굵직 굵직한 it 소식은 좀 잠잠한 시기 인것 같습니다 가급적 직접적인 관련성이 없는 소식들을 필터링 하다보니 최근 에는 건질게 별로 없네요 ^^; 자 amd 뉴스 좋아하시는분들을 위해 amd 관련 소식을 전해드리겠습니다

시스템 정보 관련 프로그램이죠 아이다 이렇게 읽어야 되나 아이다? 저는 그렇게 읽습니다 아이다 aida64의 최근 버전에 amd의 zen2 아키텍쳐 가 적용될 ryzen threadripper 3000 시리즈 캐슬피크와 epyc 로마 프로세서의 예비정보가 추가되었습니다

얼마전에는 hwinfo 에 새로운 제품 들의 정보가 추가되었다고 전달 해드렸는데요 하나씩 차곡차곡 새로운 정보들이 업데이트 되고 있는것을 보니 컴퓨텍스 가 굉장히 뜨거워질거라고 예상 되고 있습니다 상당히 덥겠네요 아직까지 구체적인 오피셜 정보가 없는 관계로 예측되어 나오는 루머 가 대부분이지만 들리는 이야기 로 이번에 새롭게 선보일 캐슬피크 의 경우 2세대의 epyc 나폴리와 상당히 유사하다고 합니다 뭐 그렇다고하더라도 라이젠 3000 을 기다리는 분들이 많으시겠지만 한편으로 새로운 threadripper 3000 시리즈 를 기다리고 계신분들도 계실겁니다 우리가 예상할수 있는부분에서 7nm zen2 의 chiplet 디자인을 적용하고 pci-e 40 을 지원할것이라는것이 오피셜적인 내용을 근거한 추측 일뿐이지만 x499 칩셋 메인보드와 함께 어떤 모습을 보여줄지 사뭇 기대되는 부분입니다

예상할수 있는 것은 소비자용 hedt cpu로서는 이전 thread ripper 시리즈가 그랬듯이 기대 이상의 코어수를 보여줄것으로 예상됩니다 거기에 7nm 공정의 힘을 빌어 이전 세대 대비 높은 코어 클럭과 발열 제어 성능을 보여줄것을 기대하고 는 있지만 일단 그건 뚜껑을 열어 봐야 되겠죠 아시겠지만 현 세대 threadripper 도 그랬지만 시장에서 핫할수 있었던 중요한 요인중에 하나는 가격이 었습니다

이번 3세대 제품은 연말 출시될것으로 예상되고 있습니다 만 어떤 모습으로 나올지 다시 한번 기대해봅니다 다음 소식입니다 amd 소식이 나갔으니까 인텔 소식 도 한번 다뤄볼까 합니다 최근들어서 인텔 관련 소식을 말씀 드릴때 썩 좋은 내용을 전달해드리지 못했던것 같아서 마음이 무거웠 습니다 그래서 오늘도 마음 무겁 게 전하려고 합니다

인텔의 노트북용 cpu 라인인 h 시리즈 관련 소식입니다 아시는분들은 아시겠지만 인텔 은 작년 데스크탑 라인에서 커피 레이크 리프레쉬를 통한 9세대 제품을 출시했습니다 그리고 그것만으로 는 부족했던지 리프레쉬 한걸 다시 리프레쉬 하지는 않았지만 리프레쉬 한것에서 와 이건 아무리 고민 해도 뭐라고 좋게 말하기거 어렵 네 어쨌든 리프레쉬 한것에서 다시 재탕을 시도하고 있죠

그러니까 이건 마치 식당에서 손님 들이 먹다 남긴 반찬을 다시 재활용 하는 느낌 좀 아닌가 이건 완전 쓰레기인데 이게 좀더 적절한 표현이겠네요 사골곰탕을 내놓는데 원래는 곰탕 에 고기도 같이 들어가야 하는건 데 고기가 모잘라서 고기없이 국물 만 퍼다가 이것도 새로운 신메뉴 입니다 라고 메뉴판에 추가하는 기행을 저질렀죠 뭐 최근에는 그것도 부족해서 캔 터키 프라이드 치킨집도 차리려고 준비하고 있는것 같던데 데스크탑 라인에서는 이처럼 작년 부터 뭐하는건지 모를 일들이 진행되고 있었습니다 그리고 이제 인텔은 이것들을 노트북 으로 옮기려고 하고 있습니다 시장에 출시되었고 앞으로 출시 될 예정의 제품들을 포함해서 현재 공개 및 유출된 9세대 h 라인업은 다음과 같습니다 기본적으로 코어와 스레드 수의 차이가 있습니다만 전체적으로 부스트 클럭이 상당히 많이 올라 간것을 볼수 있습니다

이제 아주 14nm 에서 장인이 되어 가는구나 igpu는 베이스클럭 350mhz는 동일하지만 부스트 클럭의 차이가 있습니다 tdp는 모두 동일하게 45w 며 가장 관심이 가는 제품은 아마도 9980 hk 일겁니다 원코어 부스트 클럭 이 5ghz 인데제가 전에도 비슷한 말씀드렸던것중에 모빌리티 라인 에서의 k버전이 과연 의미가 있는가 라는걸 이야기 한적이 있었습니다 만은 뭐 그것보다도 어쨌든 인텔이 14nm에서 고여가고 있지만 그래도 뭔가 계속 장인의 모습을 보여주고 있는것에 대해서 응원합니다 갓텔 ! 화이팅 멋집니다 ! 발열은 어쩔건데 ! 다음 소식입니다 삼성전자 이야기를 조금 해볼까 합니다 주식 좋아하는분들은 관련 소식을 벌써 접하셨겠지만 불룸버그에서 나온 뉴스입니다만 삼성전자의 메모리칩 가격의 하락 과 스마트폰 판매률 둔화로 인해 최악의 영업이익 하락을 기록했다 는 소식입니다

예비조사 결과 올 3월까지 3개월간 의 영업이익은 약 62조원으로 60% 가까이 감소했다고 합니다 이는 2014년 3분기 영업이익률 하락이후 가장큰 폭의 하락이라고 전했습니다 하지만 현재 삼성은 dram과 낸드플래시 메모리의 가격을 낮추고 신형 갤럭시 s10 스마트폰의 성공을 기대하며 향후 나아질것으로 전망하고 있습니다 부수적으로 애널리스트들은 전망 은 현재 재고율이 상당히 높은편 이며 삼성뿐만 아니라 sk 하이닉스 그리고 마이크론등이 수익성 악화 를 막기위해 지출을 줄이고 있는 상황에 대해서 언급 했습니다

그리고 1분기 영업이익에 갤럭시 s10의 판매 부분이 포함된것을 생각해 보면 스마트폰 사업 이익률도 감소 한것을 예상해 볼수 있을것 같습니다 참고로 애플도 그다지 좋지는 않습니다 애플의 디스플레이 사업부분도 아이폰의 판매량이 줄어들다보니 함께 타격을 받고 있는 상황이고 애플역시 매출전망을 감축한 상태입니다 여기까지 전해드린 내용이 조금 어렵고 복잡해 보였을수도 있습니다 아닌분들도 있으시겠지만

결론을 말씀드리자면 시장이 힘들다 재고는 쌓여간다 영업이익률이 떨어진다는건 그만큼 잘 팔고 있지 못하거나 단일 재화의 판매 이익률 이 떨어졌다는 이야기입니다 잘 팔리지 못하고 있으니까 이익을 줄이더라도 가격을 낮춰서 팔려고 하는건데 그것도 잘 않된다는 이야기 죠 램값이 많이 떨어진건 알겠습니다 저도 이참에 추가로 램이나 좀더 사야할것 같습니다

2019년의 시작을 전자 관련 it 기업 들은 힘들게 시작하고 있는것 같습니다 이번 소식은 여기까지 입니다 간혹 새로운 그래픽 카드 루머 및 이런 저런 소식들이 떴을때 왜 다 루지 않느냐는 말씀들이 있으신 데 뭐 제가 확인하거나 제가 말씀드리는 게 무조건 맞다고 말씀드릴수는 없겠지만 중요하다고 생각되는 정보들은 저 나름 확인을 해보고 다룰 가치가 있고 없고를 생각해 본후 필터링하고 있습니다 특히나 하드웨어 관련한 부분에 대해서는 어느정도 제가 정보가 있을경우에는 다루지 않는건 택 도 없는 루머기때문에 필터하는 경우가 많으니 이부분 참고해주 시면 감사하겠습니다 영상이 유익하셨다면 좋아요를 매일 새로운 it 소식과 컨텐츠 영상을 만나고 싶으시다면 구독을 해주 시면 감사하겠습니다 저는 다음 영상에서 다시 인사드리 도록 하겠습니다 시청해주셔서 감사합니다

How to restore Windows 10 system on MSI Notebooks

이 비디오는 당신이 [F3 복원] 및 [Windows 10 설정]을 사용하여 Windows 10 시스템 복원 MSI는 Windows 10 시스템의 노트북을 미리로드합니다 Windows 10 시스템 Windows 8

1 또는 Windows 7에서 업그레이드 중입니다 설정 섹션에서 다를 수 있습니다 다음 링크를 참조하십시오 멀웨어의 경우 누락 된 파일 또는 잘못된 설정으로 인한 문제 시스템 복원은 매우 이상적인 솔루션입니다 MSI는 각 사용자에게 먼저 BurnRecovery 도구를 사용하여 시스템 백업을 준비하십시오

백업을 복원하면 대부분의 경우 시스템을 절약 할 수 있습니다 사용자는 도움말 버튼을 통해 BurnRecovery 지침을 열 수 있습니다 지침을 따르십시오 나만의 복원 디스크 / 디스크 만들기 BurnRecovery를 사용하기 전에 다음 두 가지 사항에주의하십시오 1

MSI는 복원 플래시 드라이브를 만들기 위해 32GB 이상의 USB 플래시 드라이브를 사용할 것을 권장합니다 2 MSI에서는 생산을 시작하기 전에 Windows 10 BurnRecovery FAQ를 확인하는 것이 좋습니다 반면에 [F3 Restore]와 [Windows 10 Settings]을 통과 할 수 있습니다 Windows 10의 공장 기본값으로 시스템을 되돌립니다

나중에 비디오로 복원하는 두 가지 방법을 소개합니다 [F3 복원] 또는 [Windows 설정]에서 [복원 / 재설정]을 동시에 실행하면 오류 메시지가 나타납니다 FAQ 링크를 확인하십시오 또는 [F3 복원]에서 [MSI 기본 설정 복원] Windows 10 시스템 복원 파일 손상으로 인해 시스템 복원 오류가 발생하거나 실행할 수 없으므로 복원 파티션의 크기를 조정하거나 포맷하지 않도록주의하십시오 복원 과정에서 어려움을 겪는다면 MSI 디스플레이 서비스 센터에 문의하거나 MSI 공식 웹 사이트에서 자세한 정보를 찾으십시오 먼저 [F3 복원]을 시연합니다

여기에는 두 가지 옵션이 있습니다 [컴퓨터 재설정] 및 [MSI 기본 설정 복원] [Reset PC]를 사용하면 업데이트 된 운영 체제가 제공됩니다 시스템은 28 전에 Windows 10으로 복원됩니다 완료된 Windows 업데이트 요약 또한 [Restore MSI factory settings (MSI 팩토리 설정 복원)]는 노트북을 제조시 기본값으로 되돌립니다 (1) 전원 버튼을 눌러 시스템을 시작하십시오

(2) F3 바로 가기 버튼을 클릭하면 시스템이 복원 메뉴로 시작됩니다 (3) 메뉴 복원 옵션 Windows 10 시스템을 복원하는 방법을 안내합니다 (4) [문제 해결]을 선택하십시오 (5) [PC 재설정]을 계속 선택하십시오 (6) [예약 정보] 또는 [모두 삭제]를 선택하라는 메시지가 표시됩니다 개인 파일을 보관하려면 [예약 정보]를 선택하십시오

[모두 삭제]를 선택하면 모든 프로파일이 지워집니다 복원을 계속하려면 [모두 삭제]를 선택하십시오 (7) 설치 만 선택할 수 있습니다 Windows 시스템 디스크 제거 파일 또는 모든 디스크에서 파일 삭제 (8) 하드 디스크를 완전히 포맷할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다 전체 제거를 선택하고 프로세스를 계속하십시오 (9) 복원 과정에서 변압기 전원 공급이 필요합니다

시스템이 변압기 전원 공급 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오 (10) 시스템 복원을 시작하려면 재설정 버튼을 클릭하십시오 시스템이 노트북을 복원하는 데 약간의 시간이 걸립니다 축하합니다 현재 MSI 랩톱에서 복원 된 Windows 10을 실행 중입니다

시스템은 메뉴를 복원하여 MSI 기본 설정으로 되돌릴 수도 있습니다 (1) 노트북을 시작하고 사용하십시오 F3 바로 가기 키를 사용하여 복원 메뉴로 들어갑니다 (2) [MSI 기본 설정 복원]을 선택하여 모든 사용자 파일을 제거하고 제조시 기본값으로 회신합니다 (3) [시스템 파티션 복구]를 선택하면 기본값으로 되돌아갑니다 (4) 시스템 복원은 모든 사용자 프로파일을 삭제할 것임을 알려줍니다

계속하려면 [예]를 선택하십시오 (5) [예]를 클릭하여 복원을 시작합니다 복원 도구를 재설정하게하십시오 05 : 19,766 -> 00 : 완료되면, [확인] 프로그램을 떠나 클릭 한 다음, 00 (66) 시스템 입력을 선택 05 : 23,966 재부팅이 완료되면, 당신의 시스템은 제조 공장에서 사전에 반환됩니다, 당신은 행복하게 작업을 시작할 수 있습니다 사용 앞서 언급했듯이 Windows 설정을 통해 컴퓨터를 재설정 할 수도 있습니다 시스템은 업데이트 된 운영 체제에 응답합니다

담당자는 시스템이 [공장 기본값] + [28 일 전에 설치된 Windows 업데이트]에 회신 할 것이라고 말했습니다 (1) 시작 메뉴에서 [설정] (2) [설정]에서 [업데이트 및 복원] (3) [복원], [컴퓨터 재설정] 및 [복원 시작]을 클릭합니다 (4) 마찬가지로 Windows 옵션에서 [모두 삭제]를 선택하십시오 (5) 디스크에서 모든 파일을 제거하려면 선택하십시오 (6) 과정을 지우고 계속하려면 전체를 선택하십시오 (7) 물론 복원 과정에서 여전히 변압기 전원 공급 장치를 연결해야합니다

(8) 재설정 버튼을 클릭하여 복원을 시작합니다 시스템을 복원하는 데 시간이 걸립니다 인내심을 갖고 복원이 완료 될 때까지 기다리십시오 복원 프로세스가 끝나면 Windows 10에서 즐겁게 작업 할 수도 있습니다 또한 Windows 10 설정에서 [고급 메뉴] 사용 방법을 보여줍니다 [고급 설정]은 [재설정 설정]에서 또 다른 옵션입니다

이 옵션을 선택하면 시스템이 복원 메뉴를 엽니 다 여기서 F3 복원을 도입 한 동일한 메뉴를 볼 수 있습니다 노트북을 재설정하거나 MSI 기본 설정으로 다시 복원하려면 위의 단계를 따르십시오 좋아, 가르침을 통해, 당신은 이미 Windows 10 노트북을 복원하는 방법을 알고 있어야합니다 질문이 있으시면 언제든지 MSI 고객 서비스에 문의하십시오 MSI 공식 웹 사이트에서 필요한 모든 정보를 찾을 수도 있습니다

Http://wwwmsicom 이 비디오가 당신의 작업에 도움이되기를 바랍니다 보고 주셔서 감사 드리며 좋은 하루 되시기를 바랍니다

P65, 크리에이티비티에 힘을 더하다 – 컨셉 아티스트 콜리 워츠 | MSI

이건 Night Shrike입니다 이 녀석은 Happy Jack 이라고 불러요

뱀파이어 헌터를 위한 오토바이입니다 얘는 Big Cat이라고 불리죠 안녕하세요, 콜리 워츠입니다 전 우주선을 디자인하죠 몇몇 영화에서 보셨을 수 도 있겠네요 제 직업의 장점 중 하나는 창의력 넘치는 사람들과 협업할 수 있다는 점입니다

아침에 일어나면 우선 카페에 가서 커피를 한잔 마셔요 아침 시간 동안에는 혼자 스케치를 하며 보냅니다 그 세계는 나만의 세상이죠 그리고 나머지 8~10시간 동안은 다른 사람들과 함께 일하며 그들의 세상에 참여하게 됩니다 그게 저에게 주어진 일이니까요

주로 차를 통해 영감을 얻는 편인데요 차에는 고유한 부분이 있어요 쉽게 변하지 않는 부분이요 모든 차는 다 그런 느낌을 가지고 있죠 만화책을 읽은 것이 큰 도움이 됐습니다

근육의 모양이라던가 형태, 비율 같은 것들을 배울 수 있었죠 11살이나 12살 무렵부터 우주선 스케치에 몰입하기 시작했어요 전 아직도 작게 낙서 하는 것을 좋아합니다 사실 이런 방식이 더 만족스러울 때가 많아요 최근에는 옥테인렌더(Octane Render)라는 프로그램을 사용하게 되었는데 작업 방식이 확연하게 변했어요

고사양을 요구하는 소프트웨어였기 때문이죠 따라서 고성능 그래픽카드나 프로세서, SSD 같은 것들이 필요하게 되었어요 MSI는 고성능 노트북으로 유명하잖아요 제품 그 자체로써 굉장히 긍정적인 평가를 받은 회사죠 이 제품은 제 데스크탑보다 빨라요

이건 그냥 노트북인척 하는 괴물이에요 보시면 화면 색 영역이 아주 좋아요 아시겠지만 제가 작업을 하려면 명암이나 색조를 정확하게 볼 수 있어야 하거든요 이 크리에이터 노트북은 모든 것을 갖추고 있어요 모니터 연결이나 VR 실행 할 때 필요한 포트도 여러 개 탑재되어 있고요

강력한 성능의 노트북을 만난다면, 꼭 곁에 두는 것이 좋아요 P65 크리에이터는 저에게 굉장히 안성맞춤인 제품이었어요 전 돌아다니는 것을 좋아합니다 오토바이 질주는 제가 가장 사랑하는 취미 중 하나예요 스스로의 존재에 대해 집중하게 해주거든요

그러다 보면 번뜩이는 순간이 찾아와요 영감이 막 떠오르는 순간이요 그런 순간이 오면, 바로 작업에 돌입합니다

MSI GE62 6QF Cobra Pro 노트북 리뷰 (With 김가영)

안녕하세요, 프로 게이머 가영입니다 저는 여러분에게 멋진 것을 보여 드리려고 왔습니다! 여러분 모두 이미 알고 있듯이 프로 게이머로서 분명히 비디오 게임을 많이합니다

하지만 때로는 집에서 게임을하는 것이 어렵습니다 방금 좋은 게임 랩톱을 만들고 싶어졌습니다 그래서 나는 여기있다! MSI 게이밍 노트북, GE62-6QF Cobra Pro를 소개하겠습니다! 상자부터 시작하겠습니다 얼마나 시원합니까? 우리가 내부를 들여다 볼까요? 전원 어댑터, 전원 케이블, 보증, 설명서 및 드라이버 CD가 있습니다 이 녀석! MSI 게이밍 용 메탈릭 게임 바디

디자인은 훌륭합니다 또한 게임용 랩탑이라고 생각하면 정말 가볍습니다 매우 얇아서 어디서나 쉽게 휴대 할 수 있습니다 왼쪽에는 Kensington 잠금 장치 구멍, LAN 포트, USB 30 포트 2 개, HDMI 포트, 미니 디스플레이 포트, USB 3

1 포트, 마이크 및 헤드폰 오른쪽에는 DVD 슈퍼 멀티, USB 20 포트, SD 카드 슬롯 및 전원 커넥터가 있습니다 전면에 LED 표시기가있어 알림 및 활동을 볼 수 있습니다 노트북 열어 보자

와우, 금속 디자인 질감이 내부까지 있습니다 MSI 디자인으로 결코 잘못 갈 수는 없습니다 전원을 켜 봅시다 와우,이 키보드 좀 봐 이게 실제로 노트북 키보드라고 생각하세요? 스틸 시리즈 게이밍 키보드를 볼 수 있습니다

가장 먼저 보이는 것은 LED 조명 효과입니다 고급 실버 라이닝 인쇄 된 열쇠가 마음에 들었습니다! 이 키보드는 Anti-Ghost와 견고한 실리콘베이스를 특징으로하여 클릭 감이 좋습니다 유용한 설정을 많이 지원하는 스틸 시리즈 엔진을 사용하면 한 가지 더 있습니다 원하는만큼 키보드를 사용자 정의 할 수 있습니다 이 버튼을 눌러 보자

바로 키보드 설정을 불러옵니다! 그것이 당신이 비디오 게임을하는 방법입니다! 170도 시야각을 가진이 선명한 화면은 어떻습니까? 이 화면은 풀 HD 해상도의 156 인치 화면, 빛 반사를 방지하는 눈부심 방지 패널 및 뛰어난 색상 표현 트루 컬러 기술을 사용하면 화면 모드를 6 가지 설정으로 쉽게 전환 할 수 있습니다 이 노트북에서 가장 중요한 부분 인 하드웨어를 살펴 보겠습니다 Cobra Pro 게이밍 노트북은 많은 새로운 기술을 갖추고 있습니다

Intel 신형 6 세대 CPU i7-6700HQ, 970M 그래픽 카드, 8GB DDR4 메모리 등이 있습니다 이 하이 엔드급 하드웨어는 엄청난 전력 소비를 의미하지는 않으므로 두려워하지 마십시오 MSI 시프트 기술이 노트북의 전력 소비를 세 가지 수준으로 제어하기 때문입니다 Cobra Pro로 비디오 게임을 시작하기 전에 사운드 시스템을 소개하겠습니다 Dynaudio 스피커는 최고의 오디오 브랜드로서 강력한 우퍼를 특징으로합니다

오디오 부스트 기술로, 마이크와 헤드폰을 사용할 때 커다란 생생한 사운드를 경험할 수 있습니다 게다가, Nnahimic 사운드 시스템은 오디오의 세부 사항을 제어합니다 자, 저는 정말로 일부 게임을 할 것입니다 하이 엔드 옵션에서도 게임이 부드럽게 재생됩니다 와우, 이제 실제로 만졌고 그것을 사용했습니다

저는 이것이 도움이되지만 생각이 다릅니다 물론 더듬 거리거나 딸꾹질은 없습니다 나는 이것이 랩탑이라고 믿을 수 없다 원활한 게임 성능은 네트워크 시스템에 많은 영향을줍니다 Killer LAN System Killer Shield System 자동 감지 다른 네트워크보다 먼저 게임 트래픽을 가속화합니다

그것은 제가 말하는 게임용 랩탑입니다 언젠가는 노트북을 가지고 게임을하는 것이 당신을 걱정하게 만듭니다 열! Cobra Pro는 듀얼 팬 냉각 시스템과 쿨러 부스트 기술을 특징으로합니다 이 기술은 랩톱을 내부 열로부터 완벽하게 유지합니다 바로 여기 Cooler Boost 버튼을 누르십시오

와우, 나는 실제로 공기 흐름을 느낄 수있다 글쎄, 나는 아무런 설명이 필요 없다고 생각한다 하나 더! 3 세대 M2 SSD를 설치할 수 있습니다 1TB 하드 디스크는 거대한 저장 공간과 빠른 멀티 태스킹 환경을 제공합니다

그래서, 너희들은 어떻게 생각하니? 나는 단지 당신이 그것을 클릭하고 바로 사고 싶어하도록합니다 그렇지 않습니까? 매끄러운 디자인, 신기술 및 최상의 하드웨어 옵션을 갖춘 MSI GE62-6QF Cobra Pro 나는 그것을 어떻게 사랑하지 않을 수 있는가? 이것은 제가 권장하는 최고의 게임 랩톱입니다 최고 선수 최고 선택 MSI 게임 노트북

MSI GL62-6QF 리뷰 (With. 김가영)

안녕, 언제 까지나 이것은 Ga-Young의 전문 게이머입니다

어떻게 지냈니? 다시 한번, 멋진 MSI 게이밍 노트북을 살펴 보겠습니다 하지만 아무것도 보이지 않아 오, 오늘은 조금 특별한 것이지만 처음으로 실제로이 노트북을 보았습니다 당신이보고 싶어? 응? GL62? 그것은 GL로 시작합니까? MSI의 새로운 라인업인가요? 맞습니다 중간 가격대의 라인업에서 출시 된 새로운 MSI 게임용 노트북입니다

그것을 시도 하시겠습니까? 예! 그건 흥미 롭군! 패키지를 먼저 살펴 보겠습니다 GL62, 설명서, 보증서, 드라이버 CD, 전원 어댑터 및 전원 케이블, 25 인치 SSD 브래킷이 있습니다 포장은 사용하기에 완벽합니다 노트북의 왼쪽에는 Kensington 잠금 장치 구멍, LAN 포트, 2 개의 USB 3

0 포트, HDMI 포트, 미니 DP 포트 및 마이크 헤드폰 콤보 커넥터가 있습니다 이것은 USB C 타입입니다, 그렇지 않습니까? 예, 그렇습니다 이것은 C 타입 USB 30 포트입니다 이 유형의 USB 포트를 사용하면 다양한 USB 장치를 연결할 수 있습니다

오른쪽에는 전원 커넥터, SD 카드 판독기 및 USB 20 포트가 있습니다 그들은 당신이 물을 수있는 모든 것을 넣었습니다 좋아,이 노트북의 첫인상을 말해 줄 수 있니? 글쎄, 나는 디자인이 좋아, 간단하고 불필요한 것들없이, 모두가 좋아한다고 확신한다 정확하게, 의도 한대로 디자인을 이해했습니다

이 디자인은 새로운 MSI GL 라인업의 철학을 나타냅니다 열어서 놀아 주실 수 있습니까? 와우, 나는이 화면을 좋아한다! 보기 각도가 너무 넓어서 모든 방향에서 거의 동일하게 보입니다 예, 스크린은 FHD 해상도와 눈부심이없는 넓은 시야각을 갖춘 156 인치입니다 나는 디스플레이가 멋지다고 말한다! 당신은 어떤 게임을하고 당신이 생각하는 것을 말해 줄 수 있습니까? 좋아, 내가 스타 크래프트 2를 틀어 주자

그래서 어땠어? 내가 예상했듯이 디스플레이가 선명하고 훌륭하게 보였고 딸꾹질 등이 없습니다 나는 특히 키보드가 맘에 든다 Steelseries 키보드입니다 타이핑은 다른 노트북 키보드보다 좋을 것입니다 나는 내기했다

당신은 일반적으로 노트에서 타이핑의 품질을 느끼지 않습니다 타이핑이 정말로 날카로 웠다고 나는 말할지도 모른다 그리고 나는 또한 음질이 마음에 든다고 생각한다 이 노트북에는 4 개의 스피커가 있습니다 노트북 바닥을 확인해 주시겠습니까? 와우, 우퍼예요? 중간 가격대의 라인업이라고 하던데

중간 가격대의 제품입니다 그들은 게이머들에게 최고의 게임 경험을 제공하기 위해 여전히 최선의 노력을 기울였습니다 MSI 오디오 부스트 기술과 골드 플래시 오디오 잭, Nahimic 사운드 시스템으로 사운드의 세부 사항을 제어 할 수 있습니다 와우, 이건 정말 대단해! 하지만 게임용 노트북의 진정한 가치는 CPU와 그래픽이어야합니다 그렇죠? 당신 말이 맞아요

그래서 당신이 그것을 보았을 때 우리의 청중에게 프로세서에 대해 설명하지 않으시겠습니까? 와, 내가? Intel Skylake i7-6700HQ CPU입니다 이전 세대와 비교해 20 % 향상된 것은 중간 가격대의 라인업보다 훨씬 좋을 것 같습니다 또한 DDR4 8GB 메모리가 탑재되어있어 실제로 하이 엔드 노트북과 매우 흡사하다는 것을 부인할 수 없습니다 GTX 960M 그래픽은 게임 환경에도 도움이됩니다 GL62의 하드웨어는 하이 엔드 노트북과는 거리가 멀습니다

좋아 그런데 열은 어때? 일단 네가 켜면 아주 뜨거워 질 수도있어 전원 버튼을 둘러보십시오 왼쪽에서 첫 번째 버튼을 누릅니다 이 노트북은 듀얼 쿨링 시스템과 쿨러 부스트 기능을 갖추고 있습니다

공기 흐름이 너무 강력합니다 옆에있는 다른 버튼을 누르면 드래곤 게임 응용 프로그램이 활성화됩니다 CPU 사용 및 노트북 내부 온도 상태를 보여줍니다 이렇게하면 하드웨어가 불필요한 손상을 입지 않도록 할 수 있습니다 데이터 저장 용량은 얼마나 큽니까? 1TB가 기본값이며 SATA SSD 및 M

2 SSD를 옵션으로 적용 할 수도 있습니다 이 큰 데이터 스토리지와 옵션으로 SSD를 추가해도 걱정할 필요가 없습니다 더 많이 알게되면 더 좋아집니다 MSI GL62에 대해 어떻게 생각하는지 말해주십시오 네가 중저가 라인업에서 왔다고했기 때문에 나는 놀랐다

하드웨어와 성능과 같이 거의 최고급 제품입니다 동시에, 그것은 또한 훌륭한 디스플레이, 많은 추가 기능 및 멋진 디자인을 특징으로합니다 MSI GL62-6QF는 하이 엔드 게임에서 필요한 모든 것을 제공합니다 멀티미디어 애플리케이션 및 전문 소프트웨어, 이 게임 노트북을 강력 추천합니다